Realizujemy pełne ujednolicenie w zakresie sposobów płatności, minimalizację liczby dostawców i wystawców dokumentów sprzedaży. 

Ujednolicenie płatności i fakturowania 

W zależności od wybranego sposobu rozliczeń podpisujemy umowę określającą zasady rozliczania płatności za wszystkie rezerwowane usługi bezpośrednio z Blue Sky Travel lub pomagamy otworzyć specjalny rachunek do rozliczania podróży służbowych. 

Niezależnie od stosowanych przy zamawianiu kanałów komunikacji (telefon, email, system rezerwacyjny on-line itp.) do każdej faktury lub raz w miesiącu jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiednie raporty, których format i zawartość ustalamy w trakcie wdrożenia. Raporty takie mogą też być dostępne dla wybranych użytkowników on-line.

Minimalizacja liczby dostawców 

Pośredniczymy w rezerwacji każdej usługi niezależnie od tego czy jest to bilet lotniczy, rezerwacja hotelu czy wynajem samochodu. Ujmujemy też na naszych fakturach wszystkie zamówione i zrealizowane za naszym pośrednictwem usługi. Oznacza to tak naprawdę, że od momentu zawarcia umowy z nami rozliczasz się z jednym dostawcą usługi podróży służbowych, niezależnie od tego jakimi liniami leciał pracownik lub w jakim był hotelu. 

Wiarygodne dane, użyteczne raporty, pomoc w analizie 

W naszej działalności zbieramy dane o transakcjach w wielu różnych miejscach. Niezależnie od kanału jakim informacje do nas dotarły, ostatecznie zawsze są zbierane w jednym repozytorium danych. Dotyczy to zarówno informacji o sprzedanych usługach (linia lotnicza, termin założenia rezerwacji itp.), jak i informacji związanych bezpośrednio ze strukturą rozliczeń klienta, np. MPK (miejsc powstawania kosztów). 

Mamy wiele wypracowanych, użytecznych schematów raportów dostarczanych klientom ale jesteśmy też otwarci na nowe propozycje. Jeżeli tylko istnieje możliwość dostarczenia odpowiednich danych do naszego systemu – nie ma przeszkód aby wyprodukować raport, który je zawiera.

Tematy pokrewne


ABC Podróży Służbowych