Polityka Podróży Służbowych to opracowany wspólnie z biurem podróży, wdrożony i konsekwentnie realizowany przez obie strony (firmę i biuro podróży) system zasad postępowania przy zamawianiu każdego wyjazdu służbowego wymagającego takich usług jak przelot, hotel, przejazd kolejowy, ubezpieczenie czy wynajem samochodu. 

Efektywna polityka podróży służbowych oznacza dla przedsiębiorstwa rosnące z roku na rok oszczędności w odniesieniu do kosztu przelotów na wybranych trasach, kosztów doby hotelowej czy dziennego kosztu wynajmu samochodu. 

Sprawna realizacja polityki podróży wymaga jednak systematycznej analizy wydatków i analizy postępowania zgodnie z ustalonymi zasadami. Nie da się osiągnąć tego celu bez wsparcia rzetelnego agenta podróży i odpowiednich narzędzi zarządzania podróżami służbowymi.

Tematy pokrewne


Proste Podróże Służbowe