W wielu firmach koszt podróży służbowych stanowi często drugi lub trzeci co do wielkości koszt stały. Minimalizacja kosztów podróży wymaga świadomego zarządzania wyjazdami i konsekwentnego stosowania tzw. Polityki Podróży Służbowych.

Głównym celem zarządzania podróżami służbowymi jest zapewnienie wszystkim pracownikom możliwości dotarcia i pobytu w miejscach, w których muszą wykonywać swoje czynności służbowe przy jednoczesnej minimalizacji kosztów jakie przedsiębiorstwo ponosi na realizację tego zadania.

Tematy pokrewne


Proste Podróże Służbowe