W zależności od wybranych i ustalonych w trakcie opracowywania polityki podróży służbowych kanałów komunikacji konfigurujemy w naszym Internetowym Systemie Podróży Służbowych (dostępnym pod adresem: biznes.bluesky.pl) konta dla wszystkich użytkowników zamawiających podróże służbowe oraz konta dla osób nadzorujących proces zamawiania. W razie konieczności wyznaczamy też dedykowanych konsultantów do obsługi. 

Dla wszystkich użytkowników biznes.bluesky.pl ustalamy limity dla poszczególnych usług. W zależności od przyjętego modelu zamówień i rozliczeń mogą to być konta dla wszystkich podróżujących pracowników lub osoby (osób) wyznaczonych do zamawiania podróży.

Tematy pokrewne


ABC Podróży Służbowych