Narzędzia stosowane do kontroli procesu zamawiania podróży służbowych zależą od kanałów komunikacji przez jakie realizowane są zamówienia.

W przypadku zamawiania kanałami tradycyjnymi (telefonicznie, emailem, faksem) realizację polityki podróży służbowych można kontrolować na dwa sposoby: przez wyznaczenie w firmie osoby odpowiedzialnej za zamawianie podróży służbowych i/lub korzystanie z usług agenta podróży, który posiada odpowiednie narzędzia do kontroli polityki podróży. Zamawianie podróży służbowych w pierwszym przypadku wiąże się oczywiście z koniecznością poświęcenia części etatu (lub nawet oddelegowania w całości) pracownika własnej firmy. 

Lepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie internetowego systemu zarządzania podróżami służbowymi, który ma skonfigurowaną całą politykę podróży Twojej firmy w profilu użytkownika. Systemy tego typu zwykle pozwalają na: 
  • Wprowadzenie limitów i odpowiednich procedur zamawiania podróży służbowych dla każdego pracownika. 
  • Udostępnienie pracownikom możliwości samodzielnego rezerwowania podróży służbowych zgodnie z przyjętą polityką podróży. 
  • Bieżącą kontrolę realizacji polityki podróży przez wyznaczonego użytkownika (managera podróży służbowych - supervisora)

Tematy pokrewne


Zobacz też


Proste Podróże Służbowe